Đối tượng cần đến Team building

Bạn hãy nhìn lại tổ chức nơi mình làm việc và thử trả lời các câu hỏi sau:

1. Mọi người chung quanh mình có rõ và cam kết cùng đạt được chỉ tiêu đề ra cho bộ phận hay công ty không?

2. Hay đơn giản hơn là đã hiểu rõ mục tiêu chung của doanh nghiệp nơi bạn làm việc hay chưa?

3. Bạn có sẳn sàng thảo luận thẳng thắn với cộng sự hay đồng nghiệp về đường hướng phát triển hay hướng đi của doanh nghiệp hay bộ phận của mình? Còn có ai khác cũng làm việc này không?

Nếu câu trả lời cho các câu hỏi trên là “KHÔNG” thì bạn đang ở trong môi trường làm việc thiếu tin tưởng và phương hướng.

 • Niềm tin tạo cho con người cảm giác an toàn.
 • Khi an toàn con người sẽ không ngại phản bác và từ chối lẫn nhau..
 • Các cuộc tranh cãi mang tính xây dựng hay thảo luận, trao đổi, góp ý sẽ được các thành viên khác lắng nghe.
 • Khi mọi người đã bày tỏ hết ý kiến của mình, thì sự cam kết thực hiện để đạt được mục tiêu ban đầu càng được đề cao hơn.
 • Các cam kết đạt được mục tiêu chung là chìa khoá của những thành công cao hơn cho doanh nghiệp!

Khi nhận thấy nhóm, đội, tổ chức của bạn có những dấu hiệu sau đây, lựa chọn team building là giải pháp tốt...

 • Khi nhóm mới được thành lập.
 • Dành cho một tổ chức với quy mô lớn.
 • Khi nhân viên có dấu hiệu buồn chán.
 • Khi bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫu giữa các nhân viên.
 • Khi các thành viên bắt đầu tham gia những lĩnh vực khác (mới).
 • Khi bạn muốn có một bước đột phá mới trong công việc.
 • Khi bạn muốn làm tăng sự phấn khích trong môi trường làm việc.