Hội thảo

Từ ngày 02-03/08/2013.Bộ tài chính phối hợp với ngân hàng MB tổ chức sự kiện hội thảo"Các sản phẩm phái sinh thông dụng tại thị trường Việt Nam" được tổ chức tại Flamingo Đại Lải Resort.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo.

Văn nghệ trước khi vào hội thảo.

Ông Nguyễn Thành Đô-Vụ trưởng Bộ Tài chính phát biểu khai mạc buổi hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo